:: IT Inventory Tracking System

รายละเอียดบริการ

ระบบติดตามสินทรัพย์ด้านไอที (IT Inventory Tracking System) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยองค์กรในการบริหารจัดการและติดตามอุปกรณ์ไอทีทั้งหมดอย่างมีระบบ ระบบนี้มีความสำคัญในยุคดิจิทัลเพราะสามารถลดความซับซ้อนในการจัดการทรัพย์สินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

1. การติดตามและจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ: ระบบ IT Inventory ช่วยให้องค์กรติดตามและจัดการสินทรัพย์ไอที ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์, เซิร์ฟเวอร์, ซอฟต์แวร์, และอุปกรณ์เครือข่ายได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที ช่วยให้ทราบสถานะและตำแหน่งของทรัพย์สินได้ง่ายดาย เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นในการบำรุงรักษาและการจัดสรรทรัพยากร

2. ปรับปรุงการใช้งานทรัพยากร: ระบบจะช่วยวิเคราะห์การใช้งานและประสิทธิภาพของทรัพย์สิน ทำให้สามารถตรวจจับสินทรัพย์ที่ไม่ใช้งานหรือใช้งานน้อยเพื่อปรับปรุงการใช้งานทรัพยากรได้อย่างเต็มที่

3. ลดความซ้ำซ้อนและค่าใช้จ่ายไม่จำเป็น: ด้วยการตรวจสอบทรัพย์สินอย่างละเอียด, ระบบช่วยลดซื้อซ้ำหรือการลงทุนในอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการจัดการทรัพย์สินไอที

4. รองรับการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมาย: ระบบนี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานซอฟต์แวร์และใบอนุญาต ช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายได้ง่ายขึ้น

5. การแจ้งเตือนและรายงานอัตโนมัติ: ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การหมดอายุของใบอนุญาตซอฟต์แวร์ หรือเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำการบำรุงรักษาทรัพย์สิน และยังสามารถสร้างรายงานที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

6. การเข้าถึงและความปลอดภัย: ระบบให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้วยการจำกัดการเข้าถึงทรัพย์สินตามสิทธิ์ผู้ใช้งาน และมีการบันทึกประวัติการเข้าถึงเพื่อตรวจสอบได้ง่ายในภายหลัง

Software Architecture Features

 • การออกแบบที่ดึงดูดสายตา
 • รูปแบบการแสดงผลที่ตอบสนองได้ดี
 • แอปพลิเคชันบนคลาวด์
 • แอปพลิเคชันที่คุ้มค่าในเรื่องของต้นทุน
 • ฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัย
 • สามารถส่งออกรายงานเป็นไฟล์ PDF, CSV และคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
 • สถาปัตยกรรมที่ใช้ API แบบเต็มรูปแบบ

Application’s features

Powerful Dashboard

 • การแจ้งเตือนการรับประกันพร้อมแสดงจำนวนวันที่เหลือ
 • สรุปรายการที่หมดอายุการรับประกัน
 • สถานะการแจ้งเตือนการรับประกันของเซิร์ฟเวอร์และพีซี
 • จำนวนการเข้าถึงที่จัดเก็บในระบบ


User Experience

 • การเข้าสู่ระบบด้วย Ajax
 • การแจ้งเตือนที่สวยงาม
 • การคัดลอก/ทำซ้ำข้อมูลใด ๆ ด้วยคลิกเดียว
 • ผลการค้นหาทันที
 • ระบบการเรียงข้อมูลที่ง่ายดาย
 • การติดตามรายการด้วยแท็กหรือเลขประจำเครื่อง


Server & PC

 • เพิ่ม, แก้ไข, ลบข้อมูลพีซี/เซิร์ฟเวอร์
 • มุมมองรายละเอียด
 • การป้อนข้อมูลตามประเภท
 • รายงานเป็นไฟล์ PDF, CSV และคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด


Devices

 • เพิ่ม, แก้ไข, ลบข้อมูลอุปกรณ์
 • มุมมองรายละเอียด
 • การจัดการหมวดหมู่
 • การป้อนข้อมูลตามหมวดหมู่
 • รายงานเป็นไฟล์ PDF, CSV และคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด


Accessories

 • เพิ่ม, แก้ไข, ลบข้อมูลอุปกรณ์เสริม
 • มุมมองรายละเอียด
 • รายงานเป็นไฟล์ PDF, CSV และคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด


IP Address

 • เพิ่ม, แก้ไข, ลบข้อมูลที่อยู่ IP
 • มุมมองรายละเอียด
 • รายงานเป็นไฟล์ PDF, CSV และคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด


Access

 • เพิ่ม, แก้ไข, ลบข้อมูลการเข้าถึง
 • มุมมองรายละเอียด
 • การจัดการแอป/แพลตฟอร์ม
 • การป้อนข้อมูลตามแอป/แพลตฟอร์ม
 • รายงานเป็นไฟล์ PDF, CSV และคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

เริ่มต้น 500บาท

ส่งงานภายใน 1 วัน

อธิบายความต้องการของคุณ